ไม้แกะสลัก
ไม้แกะสลัก ไว้ประดับตัวบ้านดูมีสง่าราศีให้กับตัวบ้าน