ประตูไม้
ประตูไม้ แกะสลักมีลวดลายสวยงาม แบบมีเอกลักษณ์ไม้แกะสลักลายได้ เป็นมงคล