ประตูไม้
ประตูไม้ ติดลายมังกรดูสง่าราศี มั่งมีศรีสุขแก่ที่อยู่อาศัย